Leuke stadswandelingen voor kleinere groepen

Privacy

Ik gebruik op deze website een cookie om hem te kunnen verbeteren. De gegevens die ik op die manier ontvang zijn niet tot personen herleidbaar. Daarmee is uw privacy gewaarborgd.

Als u het formulier gebruikt geeft u zelf informatie over uzelf. Die informatie gebruik ik uitsluitend voor het doel waarvoor u die hebt gegeven (het verkrijgen van informatie over of het aanmelden voor een wandeling). Als die informatie niet meer nodig is, verwijder ik hem, tenzij u aangeeft nieuws over nieuwe wandelingen te willen ontvangen. In dat geval gebruik ik de informatie uitsluitend voor dat doel.